Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?

Identitat

JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE CATALUNYA, en endavant, JONC.

CIF: [G62067319]

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1342

Direcció postal

carrer Padilla 155, 08013, Barcelona

Telèfon

93.408.08.57

e-mail

jonc@jonc.cat

Delegat de Protecció de Dades

Badia)Advocats, Andreu Alonso, aalonso@badia-adv.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades?  

·         Gestió dels serveis contractats i realització d’enquestes d’opinió i satisfacció;

·         Enviament de comunicacions comercials i promocionals.

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

·         Relació contractual entre JONC i l’usuari al moment de l’execució del servei contractat. Per a dur a terme el servei contractat és obligatori que ens faciliti les dades personals que li demanin. Si no ens facilita les seves dades personals, el servei contractat no podrà ser efectuat.  

·         El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.  

A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades exclusivament per JONC amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb el servei contractat a dalt indicat  entre JONC i el cedent de les dades, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.  

Quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals.  Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de Seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total.  

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

·         Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;

·         Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;

·         Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de dades;

·         Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (apdcat.gencat.cat ), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

C/ Padilla 155, 08013, Barcelona

DPO: Badia)Advocats, Andreu Alonso, aalonso@badia-adv.com

Formulari per exercir els seus drets