Qui som

Què fem

foto-quefem

Encontres

La JONC desenvolupa la seva activitat en encontres de treball intensiu. Un encontre consisteix en concentrar tots els membres de l’orquestra en una ciutat determinada durant un període de temps, que acostuma a ser de 7 a 15 dies.

Durant aquests dies es compta amb la presència d’un equip de professors provinent de diversos conservatoris i/o orquestres tant de l’Estat espanyol, com de la resta d’Europa. Aquests professors realitzen un treball individual i seccional minuciós de cara a treballar el repertori escollit. Un cop els professors finalitzen la seva estada, el treball continua amb els assaigs tutti i finalitza amb els concerts que la JONC ofereix al final de cada encontre. A més de les classes i assaigs, els encontres es complementen amb altres activitats formatives com ara conferències, col·loquis, projeccions, concerts de professorat, concerts de música de cambra, etc.

Encontres de cambra

Els encontres de música de cambra tenen la mateixa estructura que els encontres simfònics però es dediquen de ple a treballar repertori cambristic. Per a això es divideixen els membres de la JONC en petites formacions com ara quartets, quintets o bé en orquestres amb format de cambra. Aquests encontres s’organitzen almenys un cop cada any encara que també hi ha lloc per a treballar la música de cambra, tot i que sigui amb menys detall, als encontres simfònics. El treball que es fa amb la música de cambra és molt més individualitzat i repercuteix positivament en tots els músics de l’orquestra i per conseqüència en el resultat del conjunta l’hora d’afrontar el repertori simfònic.

Encontres de passatges

Els encontres de passatges orquestrals tenen lloc una vegada cada any, de la mateixa manera que els encontres de música de cambra, i sovint es treballen simultàniament. La finalitat d’aquest encontre és l’estudi minuciós dels passatges orquestrals, ja que són una part essencial de les audicions d’accés a qualsevol orquestra i normalment tenen una dificultat extrema per a tots els instruments. Aquest estudi es culmina amb un simulacre d’audició on un tribunal analitza i comenta la prova de cada candidat. D’aquesta manera, els músics de la JONC tenen més eines de cara a preparar futures audicions en la seva carrera professional.