Contacte

JONC

Fundació Jove Orquestra
Nacional de Catalunya

C/ Padilla 155
08013 Barcelona

E-mail: jonc@jonc.cat
Tel: +34 93 408 0857