Quienes somos

Datos de la Fundación

foto-fundacio

La Fundació JONC té com a objecte fundacional la promoció i el suport d’aquelles iniciatives i activitats relacionades amb l’ ensenyament de la música i la formació de joves músics amb vocació professional. L’objectiu final de la Fundació és facilitar als joves músics del país l’oportunitat d’accedir al món professional, mitjançant un projecte pedagògic dut a terme per professionals del més reconegut prestigi.

Patronat

Hble. Sra. Irene Rigau. Presidenta del Patronat
Presidenta. Consellera del Departament d’Ensenyament

Sr. Joan Mateo i Andrés. Vicepresident del Patronat
En representació del Departament d’Ensenyament

Sra. Olga Adroher. Vocal
En representació del Departament d’Ensenyament

Sr. Melcior Arcarons Rua. Vocal
En representació del Departament d’Ensenyament

Sra. Teresa Pijoan Balcells. Vocal
En representació del Departament d’Ensenyament

Sr. Emili Pons Carreras. Vocal
En representació del Departament d’Ensenyament

Sra. Rosa M. Girbau. Vocal
En representació del Departament d’Ensenyament

Sr. Albert Bardolet i Mayola. Vocal
En representació del Departament de Cultura

Sr. Manel Ros i Biosca. Vocal
En representació del Departament de Benestar Social i Família. Direcció general de Joventut

Sr. Xavier Guitart i Domènech. Vocal
En representació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sr. Josep M. Busquets. Vocal
En representació del Consell Català de Música

Sr. Carles Farrés. Vocal
En representació de l’Associació Catalana d’Escoles de Música

Sr. Alfons Pérez. Vocal
En representació de les Escoles de Música d’iniciativa Privada (EMIPAC)

Sr. Jordi López. Vocal
En representació de l’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica

Sra. Mònica Pagès i Santacana. Vocal
En representació de Joventuts Musicals de Catalunya

Sr. Josep Borràs i Roca. Vocal
En representació de l’ Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Sra. Maria Serrat. Vocal
En representació del Centre Autoritzat de Grau Superior de Música Liceu

Sra. M. Lluïsa Alegre i Hitzmann . Vocal
En representació de l’Associació de Conservatoris de Catalunya

Sr. Josep Pons i Viladomat. Vocal
Director Fundador de la JONC

Sra. Roser Trepat i Minguell. Vocal
Fundadora JONC


Comissió de seguiment

Sr. Joan Mateo i Andrés
En representació del Departament d’Ensenyament

Sra. Olga Adroher
En representació del Departament d’Ensenyament

Sr. Emili Pons Carreras
En representació del Departament d’Ensenyament

Sr. Albert Bardolet i Mayola
En representació del Departament de Cultura

Sr. Manel Ros i Biosca
En representació del Departament de Benestar Social i Família. Direcció general de Joventut