Audicions

Llocs i Dates


Realització de les audicions

Les audicions d’accés a les orquestres de la JONC es realitzaran el mes d’octubre de 2017. Més endavant concretarem els dies i llocs de cada instrument.

Tots els aspirants a la JONC faran les proves a Barcelona. Els aspirants a la JONC Alevins ho podran fer a Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona.

Tots els aspirants a les audicions hauran d’inscriure’s on-line, el butlletí d’inscripció el trobareu aquí mateix a partir de l’estiu. Passats uns dies del termini d’inscripcions es publicarà a la pàgina web un llistat amb els horaris de les proves.