Audicions

Llocs i Dates


Realització de les audicions

Les properes audicions de la JONC es realitzaran a l’octubre de 2018