Qui som

Portal de transparència

foto-fundacio

La Fundació JONC té com a objecte fundacional la promoció i el suport d’aquelles iniciatives i activitats relacionades amb l’ ensenyament de la música i la formació de joves músics amb vocació professional. L’objectiu final de la Fundació és facilitar als joves músics del país l’oportunitat d’accedir al món professional, mitjançant un projecte pedagògic dut a terme per professionals del més reconegut prestigi.

Organigrama

Consulta l'organigrama de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya al web de la Generalitat

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=18890&jq=110

Patronat

Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, President. Conseller del Departament
d’Educació.

Sra. Núria Mora Lorente, Vicepresidenta. En representació del
Departament d’Educació.

Sr. Àngel L. Miguel Rodríguez, Vocal. En representació del Departament
d’Educació.

Sra. Maite Aymerich i Boltà. Vocal. En representació del Departament
d’Educació.


Sra. Olga Adroher Boter. Vocal. En representació del Departament
d’Educació.


Sra. Immaculada Cabré Homet. Vocal. En representació del
Departament d’Educació.


Sra. Rosa M. Girbau Vila. Vocal. En representació del Departament
d’Educació.


Sr. Xavier Cester Vidal. Vocal. En representació del Departament de
Cultura.


Sr. Àlex Sastre i Prieto. Vocal. En representació del Departament de
Drets socials.


Sr. Josep M. Busquets Galera. Vocal. En representació del Consell Català
de Música.


Sr. Carles Farràs Vilaginés. Vocal. En representació de l’Associació
Catalana d’Escoles de Música.


Sr. Sergi Díaz Vilallonga. Vocal. En representació de les Escoles de Música
d’Iniciativa Privada.


Sr. Joan Magrané Figuera. Vocal. En representació de Joventuts Musicals
de Catalunya.


Sra Núria Sempere Comas. Vocal. En representació de l’Escola Superior
de Música de Catalunya.


Sra. Maria Serrat Martín. Vocal. En representació del Centre Autoritzat
de Grau Superior de Música Liceu.


Sra. Rita Marzoa Font. Vocal. En representació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.


Joan Morera Casablancas. Vocal. En representació de l’Associació de
Conservatoris de Catalunya.


Sr. Lluís Rodríguez Salvà. Vocal. En representació de l’Associació Catalana
3 d’intèrprets de Música Clàssica.


Sra. Roser Trepat Minguell. Vocal. Fundadora de la JONC.


Sr. Josep Pons Viladomat. Vocal. Director Fundador de la JONC.


Secretari no patró: Sr. Antoni Pallès i Riera.

 

Última actualització: 14/10/2021