Audicions

Llocs i Dates 2020

Us podeu inscriure en aquest enllaç de l’1 de juliol al 10 d’octubre de 2020

Degut a la situació actual causada per la covid-19, finalment les audicions es faran de manera no presencial. 

Els vídeos seran visualitzats per part dels tribunals corresponents del 16 d’octubre al 8 de novembre de 2020. Passats uns dies es penjaran els resultats al web de la JONC.