Audicions

Noves bases 2020

 El període d’inscripció a les audicions 2020 ha acabat el 10 d’octubre


Audicions 2020 – Noves Bases

A causa de la premura en el canvi de les bases i dels inconvenients que això hagi pogut representar per als aspirants que volen presentar-se a les proves de la JONC i de la JONC Alevins, hem pres la decisió de modificar les bases de la següent manera:

– Al 2n apartat “estudis” també es pot presentar, si l’alumne ho prefereix, un moviment de concert d’estil clàssic (amb l’exposició del 1r moviment n’hi ha prou), amb o sense acompanyament de piano o una obra o moviment equivalents, tal com es feia en les anteriors edicions.  

– S’amplia el termini de presentació dels enregistraments fins al diumenge dia 18 d’octubre 


Obres que cal presentar

1. Apartat passatges
Es demanaran dos passatges obligatoris i un de lliure elecció. Els passatges són els que estan penjats a la web, https://www.jonc.cat/audicions/passatges i en els documents adjunts (Passatges JONC, Passatges JONC Alevins) trobareu el llistat dels passatges obligatoris marcats en negreta i els de lliure elecció de cada orquestra i instrument.

Llistat passatges JONC Alevins

Llistat passatges JONC


2. Apartat estudis

Es podrà presentar una interpretació d’un concert clàssic o bé dos estudis de lliure elecció, un d’estil i un de tècnica, de qualsevol dels llibres o reculls habituals de cada instrument. En el cas que es presentin els estudis, caldrà adjuntar les partitures escanejades en el mateix correu on s’enviï l’enllaç de la gravació.

El procediment de les audicions serà el següent:


– Fer la inscripció igualment a través de la web de la JONC: www.jonc.cat
– Fer la gravació dels passatges i pujar-la en mode ocult a Youtube*
– Enviar l’enllaç a jonc@jonc.cat


*Instruccions per fer la gravació:

– Dir el nom, edat i orquestra a la que us presenteu al principi del vídeo
– Els aspirants a la JONC han de gravar els passatges i els estudis tot seguit en una sola presa.
– Els aspirants a la JONC Alevins poden fer-ho en dues preses: una pels passatges, aquests sí tots seguits, i una altra amb els estudis. Es valorarà especialment que estigui gravat en una sola presa
– Per pujar el vídeo en mode privat podeu fer-ho així:
o Inicieu sessió a Youtube (necessiteu un compte gmail. Si no en teniu, l’hauríeu de crear)
o A l’extrem superior dret, feu clic a CREA – Penja un vídeo.
o Seleccioneu el fitxer que voleu penjar.
o A dalt a la dreta cliqueu on hi posa “Visibilitat” i seleccioneu Ocult.
o Deseu el vídeo i copieu l’enllaç.

Inscripció

El termini per inscriure’s a les audicions és de l’1 de juliol al 10 d’octubre. El termini per enviar l’enllaç de la gravació s’allarga fins al 18 d’octubre.


Realització de les audicions

Els vídeos seran visualitzats per part dels tribunals corresponents del 16 d’octubre al 8 de novembre.
Passats uns dies es penjaran els resultats al web de la JONC.


QUÈ ÉS LA JONC?

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya neix el setembre de 1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC) i el 1999 passa a anomenar-se JONC. El projecte va ser dirigit per Josep Pons des de la seva fundació fins a l’any 2001, any en què Manel Valdivieso n’agafa el relleu com a director artístic.


L’any 1999 es constitueix la Fundació JONC per aglutinar el nombre creixent d’iniciatives que en el seu si van prenent forma. El seu Patronat està integrat per diversos representants de la Generalitat de Catalunya i del cercle cultural i musical català.


Des del seu naixement, els objectius principals de la JONC han estat facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país complementant la tasca que en aquest terreny es desenvolupa a les escoles, conservatoris i centres superiors, i col·laborar activament en la seva inserció professional. Així mateix, s’ha vetllat per oferir un producte cultural de la màxima qualitat, tot apropant-lo a tots els públics, amb una clara vocació social i pedagògica.


Per a fer possible aquests objectius, l’activitat de la JONC es desenvolupa mitjançant encontres de treball, concerts simfònics i de cambra adreçats al públic en general i a col·lectius amb necessitats especials, preparació de material didàctic, classes, conferències, etc.


QUI S’HI POT PRESENTAR?

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones que hagin nascut o visquin a Catalunya i també les que hi estiguin vinculades per motius d’estudis o de residència en l’actualitat. Els joves músics que no reuneixin aquests requisits podran presentar-s’hi assolint, si s’escau, la condició de convidat.


Els aspirants que siguin nomenats membres titulars per primera vegada gaudiran d’un primer període de 2 anys de permanència, excepte en els casos en què la Comissió Artística consideri convenient que sigui d’un. Després d’aquest primer període podran renovar la titularitat anualment mitjançant noves audicions, fins a l’edat màxima establerta (25 anys per la JONC i 19 anys per la JONC Alevins).


JONC Alevins
Per presentar-s’hi per primera vegada cal tenir com a màxim 18 anys. Un cop s’és membre titular es pot renovar fins els 19 anys.


JONC
Per presentar-s’hi per primera vegada cal tenir com a màxim 23 anys. Un cop s’és membre titular es pot renovar fins els 25 anys.