Història

Any 1996

6è encontre JOSC

Lloc: Cabrera de Mar

Dates: del 19 d'agost al 8 de setembre

Director: Josep Pons

Solista: Jordi Masó, piano

Repertori:

F. Mendelsshon, Obertura "Les Hèbrides"

L. V. Beethoven, Concert pera piano i orquestra núm. 4

 

 

 

Imatges